Nowy agent handlowy lub dystrybutor

World map PDF

Skuteczna obecność na rynku i rozwój biznesu wymagają znajomości lokalnego rynku. Oferujemy różne modele biznesowe, w tym umowy hurtowe, dystrybutorskie i agencyjne. We wszystkich przypadkach wspólnym mianownikiem naszych partnerstw jest wzajemne długoterminowe zaangażowanie. Umowy mogą być wyłączne lub niewyłączne. Często są powiązane z określonymi grupami produktów, segmentami, kanałami lub obszarami geograficznymi.

Jeśli więc myślisz o nawiązaniu partnerstwa z firmą Plast Team, skontaktuj się z nami pod adresem partner@plast-team.com